Home    Kurdish Art | Kurdish Music | Video Clips | Kurdish Cards | Photo Album | Old Photos
 Kurdish Artists        Online source for kurdish & kurdistan art
 
Araz Hama     ئاراز حه‌مه‌ -

Category(s):
- Painting.Painters.


Araz Hama
 Online Gallery: 15 / 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biography
Love for your surroundings is love for beauty. If you feel that beauty
well then feel you also harmonie of everything from this harmonie I work
and search to the soul.
The fantasie is then activated and it is immediately food for the soul
the problems between all cultures and nationalities disappear and only
the beauty feeling remain.


LOVE THE ONLY UNIVERSEIE LANGUAGE THAT UNITE ALL PEOPLE.

Because of the religion, political and economy lost as lot of of freedom which
creates love, has gone. By this decline of harmonie in living
everyday, a loss of vision, one has been more egoistically established
more targeted on external and. This social circumstance has an direct
influence at my life & work. By forming me a clear picture of the
discrepancies of the modern self-centred society becomes it for me
possible to this picture send a message. My paintings are a love
message to these impoverished and disrupted to contemporary society,
because love is also visually the only universal language that
everyone this way without words, can understand.

I work spontaneously from the unconscious, but conservation
nevertheless attention to technique. Beside the topic of love which I
simply imagined by means of a couple pleased, aim I at technique,
which forms the context of my work. I use several layers in my work
and attempt already doing the harmonie between form and bring about
colour.
Birthplace: Suleimania,Kurdistan
Email: arazhama AT aim.com
Website: arazhama.exto.nl
External Link I: Click here
External Link II: Click here

Liefde voor je omgeving is liefde voor schoonheid. Als je die schoonheid goed voelt dan voel je ook harmonie van alles. vanuit deze harmonie werk ik en zoektocht naar de ziel.
De fantasie wordt dan geactiveerd en het is meteen voedsel voor de ziel de problemen tussen alle culturen en nationaliteiten verdwijnen en alleen het schoonhiedsgevoel blijft over.


LIEFED DE ENIGE UNIVERSEIE TAAL DAT VERENIGT ALLE MENSEN.

Door religie, politiek en economie is heel veel van de vrijheid die liefde schept, verloren gegaan. Door dit verval van harmonie in het leven van alledag, een verlies van visie, is men meer gericht op het uiterlijke en egoïstischer ingesteld. Deze maatschappelijke omstandigheid heeft een directe invloed op mijn leven & werk. Door mij een duidelijk beeld van de discrepanties van de moderne egocentrische maatschappij te vormen wordt het voor mij mogelijk aan dit beeld een boodschap te sturen. Mijn schilderijen zijn een liefdesbrief aan deze verarmde en ontwrichtte hedendaagse maatschappij, omdat de liefde de enige universele taal is die een ieder zo zonder woorden, ook visueel kan begrijpen.

Ik werk spontaan vanuit het onderbewuste, maar behoud desondanks aandacht voor de techniek. Naast het thema van de liefde dat ik eenvoudig verbeeld d.m.v. een paar geliefden, richt ik mij op de techniek, die de achtergrond vormt van mijn werk. Ik gebruik verschillende lagen in mijn werk en poog al doende de harmonie tussen vorm en kleur te bewerkstelligen.

Maak ik gebruik van Oriëntale symbolen geïnspireerd door de filosofie van Zarathoestra, de grondlegger van het Sofisme; de filosofie van een gelukkige mensheid;vrede en liefde.

De figuren zijn beeldvullend op het doek geplaatst, en face en op de voorgrond, om zo direct contact te leggen met de ziel van de beschouwer.

Het is natuurlijk niet de enige functie van kleur om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende dingen, maar kleur heeft tegelijkertijd invloed op onze psychologische hoedanigheid. De reactie op deze invloed van kleur heeft een merkbaar effect op het dagelijks leven van een ieder. Ik kies voor een kleur per schilderij, omdat iedereen een lievelingskleur heeft, deze kleur symboliseerd m.i. hun gevoel voor liefde. Op deze manier zijn zo alle kleuren een symbool van de liefde geworden.
  Home | Kurdish Art | Kurdish Music | Kurdish Video Clips | Kurdish Cards | Senna Old Photos | Senna Photo gallery | Contact us 
   ^^ Top ^^  
©1999 - 2019 KurdOnLine.com